A môžte sedie opä v novom.

Radi vám pomôžeme

Ukážka práce u vás doma

Pozrite si video2 - ukážky hotových prác.

Video1 ukážka čalúnenia kresiel.