A môžte sedie opä v novom.

Radi vám pomôžeme

Ukážka práce u vás doma

Pozrite si video

Video1 ukážka čalúnenia kresiel.

Video2 ukážky hotových prác.